Måndagsklubben:


- Vad är det för problem?


Problemet är som tidigare nämnt - av ekonomisk, social och demokratisk art.

Problemet märks mer för de svenskar som själva bor i invandrartäta områden eller ekonomiskt på marginalen än för dem som bor på bekvämt avstånd och har sitt på det torra.

Det finns också en korrelation såtillvida att den "elit" som har mest inflytande och störst möjlighet att komma till tals i media i mindre utsträckning själv erfar problemen än vad svenskar i allmänhet gör.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan