Måndagsklubben:


- Varför det, varför det, varför det?


Anledningen till att Sverige behöver begränsa invandringen är att den hittillsvarande invandringen bidragit till ett antal allvarliga problem - för att inte säga ett sönderfall - av det svenska samhället. Konkret handlar det om:

Ökade ekonomiska problem för kommunerna, till följd av tilltagande socialbidragsutgifter. Få av dem som invandrat till Sverige under 90-talet försörjer sig själva genom ett förvärvsarbete.

Ökad våldsbrottslighet. Invandrarungdomar är extremt överrepresenterade i gatuvåld och rån.

Sämre skola, genom att så mycket resurser går till elever med språk- och koncentrationssvårigheter.

Ett demokratiskt underskott och ett åsiktsförtryck.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan