"...de länder som vägrar ta emot flyktingar har lika stora problem som oss med arbetslöshet, med brist på pengar till välfärden och ökande klassklyftor."


Stämmer verkligen detta påstående? Har Finland lika stora probelm som Sverige? Har inte Sverige halkat ned i välfärdsligan enligt OECD-statistik? Har inte den svenska kronan fölorat i värde jämfört med den danska och norska?

Antag ändå att v-påståendet skulle stämma. Slutsatsen vore trots detta inte given:

1. Sverige skulle då rimligen ligga väsentligt bättre till jämfört med andra länder. Det är ju ett faktum att invandringen kostar miljarder och åter miljarder.

2. Andra länder skulle, med en svensk invandringspolitik, befinna sig i ett helt katastrofalt ekonomiskt läge.


  Blågula FRÅGOR, år 2002