Vem ljuger? - kommentar 14

"Vi som vet det måste tala högt om det och inte förledas att tro att det handlar om vilken bakgrund människor har."


Här ges ett exempel på hur man från vänster låter värderingar och fakta glida samman i en smet.

En sak är att alla människor har ett lika värde och att envar ska behandlas med en grundläggande respekt.

Det beyder inte att skillnader i kultur och livsstil, attityder och värderingar, kunskaper och färdigheter inte skulle existera. Det betyder inte att dessa skillnader saknar betydelse för möjligheterna att skapa sig en försörjning eller överhuvudtaget fungera tillsammans med andra i ett samhälle.


  Blågula FRÅGOR, år 2002