Vem ljuger? - kommentar 10

"Att låna de främlingsfientliga partiernas problemskrivning..."


Har vi en valfrihet att välja från ett smörgåsbord av olika "problembeskrivningar"? Kan vi bara bortse från att se vissa problem, för att istället välja att se andra?

I viss mån, kanske. I praktiken handlar det då om vems intressen man vill värna och vems verklighet man bryr sig om.

Vill man värna vanliga svenskars intessen måste man ta till sig hur det ser ut i förorterna och lyssna på hur dessa svenskar känner och tänker.

Gudrun Schyman har gjort sitt val.

Själv har hon också - i och för sig konsekvent -bosatt sig på betryggande avstånd från de problem hon inte vill veta av.


  Blågula FRÅGOR, år 2002