"Dom åsikter jag har, dom präglar mina program, precis som dom åsikterna ni har präglar era program... Det där är bara trams, det där om objektivitet."


Det finns en utbredd föreställning om att journalister ska vara "objektiva". Detta är inte möjligt, värderingar ligger i botten redan då man väljer område och formulerar sina frågor.

Vad som kan kritiseras är de värderingar som journalisterna manifesterar, genom sina val av infallsvinklar. Flyktingpolitiken har ju mest speglats genom enskilda fall, där det handlat om att leva sig in i vederbörande individs situation. Mer sällan har man sett till helheten och till långsiktiga konsekvenser. Svenska intressen har hela tiden fått stå tillbaka.

Till konsekvenserna av generositeten i varje enskilt fall hör nu boendesegregering och etniska motsättningar . Något som f.ö. framkom i Stripteaseprogrammet om Rågsved i maj -97.

I de frågor som tas upp ska journalisterna självklart verka för att få fram sanningen. Direkta påståenden måste också kunna beläggas. Ett aktuellt exempel är det ständiga omdömet om Le Pens "Nationella Fronten" som "högerextrem". Dagligen får vi höra detta, utan att det någonsin klargörs på vilket sätt NF är högerextrem - eller ens vad journalisterna lägger in i begreppet!

I övrigt måste journalisterna medverka till en dialog i samhället, till ett medborgerligt samtal. Detta har hittills inte skett, när det gäller flyktingpolitiken. Förebådar Janne Josefssons uttalanden en förändring, så är det att välkomna!


Blågula FRÅGOR, huvudsidan