"Det tillhör ju ovanligheterna att vanligt folk får komma till tals annat än i löjliga tävlingsprogram och Bingolotto och sånt där. Dom får ju inte vara med!"


Precis.

Det Striptease-programm som lät Tommy Setréus tala ostörd i åtminstone en kvart var på sitt sätt föredömligt. Det borde tillämpas oftare, även i fall där vederbörande inte skjutit andra människor.

Eller, när vi talar om flyktingpolitik: Ordna en paneldebatt efter mer traditionell politisk modell, med lika många deltagare på båda sidor och med debattregler som ger lika villkor för både anhängarna och motståndarna till den generösa flyktingpolitiken!

Strukturerad, men utan journalister som filter. Det skulle ha förutsättningar att bli i en mycket intressant debatt!


Blågula FRÅGOR, huvudsidan