"Och vi ska inte komma dithän att man ska kunna välja och välja bort journalister. Yttrandefrihet och tryckfrihet ska man inte välja om..."

Detta är ju något som Blågula Frågor föreslagit i boken "Försvara demokratin!" (en bok som Svenska Journalistförbundets tidning vägrar ta in någon annons för).

Själva åtgärden är inget självändamål. Finns det bättre förslag, finns det andra vägar, för att komma åt själva problemet med journalistiskt maktmissbruk- då drar vi gärna tillbaka vårt förslag!


Blågula FRÅGOR, huvudsidan