"Vi ska ha makt. I ett fritt, demokratiskt samhälle är det viktigt att slå vakt om att journalister har makt."


Inget samhälle kan fungera utan att det på olika håll finns makt. I någon mån måste det också finnas koncentration av makt. Men detta rymmer ett problem. Makt korrumperar. De som saknar makt får snart märka det, i sina materiella och sociala villkor. Vad kan man då göra åt koncentrationen av makt?

En faktor är om en grupps makt kan balanseras av makten hos andra grupper.

En faktor är om de som har makt förmår hantera denna makt på ett ansvarsfullt sätt.

Koncentrationen av makt hos svenska journalister får särskilt allvarliga följder genom det sätt, på vilket man använder sin makt. Detta har ju märkts genom återkommande kampanjer i flyktingpolitiken, bl.a. Åselekampanjen.

Ett annat exempel är hur journalisterna bojkottade den presskonferens som "Folkviljan och massinvandringen" utlyst den 27 april. Eller hur en nästintill (heder åt SvD!) samlad mediafront vägrade ta in annonser från Blågula Frågor.

Journalisterna har också en benägenhet att sätta sig själva i centrum, att träda emellan den som har något att förmedla och de som vill lyssna, att fungera som filter. De tar sig mer makt än vad de skulle behöva göra.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan