"...stå på en demokratisk grund, det vill säga att alla människor har lika rättigheter. Det är viktigt."


Lika rättigheter - vad betyder det, konkret?

Ska det tolkas som att alla människor på jorden har samma rätt som svenskar att bo i Sverige och vid behov bli försörjda med svenska skattemedel? Har inte vår regering i första hand ett ansvar för sina egna medborgare?

Ett annat exempel. Om man börjar som nyanställd på en arbetsplats. Kräver principen om lika rättigheter då att man genast får full lön, slutlön?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan