"I det goda syftet att folk inte ska bli fientligt inställda mot invandrare."


Intagningspoängen till Journalisthögskolorna är mycket höga. De som blir journalister är intelligensmässigt väl utrustade. De är dessutom skolade i demokratins grundläggande idéer. Hur har de kunnat undgå att inse det i längden ohållbara i ett sådant förhållningssätt?

Om det redan då var problem med invandringen så var ju dessa problem dömda att växa, om

a) Invandringen fortsätter, och ökar i omfattning

b) Ingen kritik får framföras offentligt och inga krav får ställas på de nyanlända.

Hur har journalisterna kunnat undgå att redan från början inse, att detta var en bubbla, dömd att spricka? Varför har man låtit det gå så långt?

Ligger förklaringen i att de flesta journalister lever under andra materiella och sociala omständigheter än folk i allmänhet?

Ligger förklaringen i grupptryck?

Ligger den i att journalisterna själva varit utsatta för hjärntvätt?

Eller ligger förklaringen i något annat än att man försökt undvika invandrarfientlighet? Har en orsak legat i att etablissemanget helt enkelt önskat sig en massinvandring?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan