"- Finns det något läge, där det kan vara rätt att ljuga?"


Också här finns aktuella exempel. T ex uppgifterna om att det nu inte längre pågår någon invandring att tala om, till Sverige. Förra året var det i själva verket 31.660.

Det anmärkningsvärda här är att detta ljugande har satts i system. Den här felaktiga uppgiften har upprepats gång på gång.

Sedan finns ju exempel på halvlögner. Man säger t ex att "Sverige har gott om plats". Det är i och för sig sant - på samma sätt som det är sant att Libyen har gott om plats - men det är missvisande. De nyanlända bosätter sig ju inte i glesbygden eller fjällvärlden.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan