"Vi har medvetet sagt "det här ska inte fram", vi har dolt sanningen. Vi har fått reda på information som vi inte har fört ut i TV, tidningar och radio."


Men det har inte stannat vid detta.

De som ändå sagt sanningen har samtidigt skandaliserats och hängts ut i massmedia Av journalisterna har de stämplats som "rasister". Har detta skett i full medvetenhet om att anklagelserna från början varit falska?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan