Extrema (v)

"Vänsterns uppgift måste vara att driva fram en nolltoleransstrategi mot rasistiska partiers och organisationers aktiviteter."


Ett märkligt begrepp. I vilken bemärkelse "ej tolerera"?

Ingen ska väl tolerera åsikter som man tycker är felaktiga, i den bemärkelsen att man inte försöker säga emot och göra sin egen ståndpunkt tydlig.

Alla måste väl tolerera andras rätt att föra fram sina åsikter, även om man själv inte gillar dem.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan