Extrema (v)

"Kriminalitet har inte med kultur eller etnicitet att göra, utan om vilken klass man tillhör. "


Kriminalitet beror inte bara kultur och etnicitet, den har också med klasstillhörighet att göra.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan