Extrema (v)

"Då måste vi lyfta oss över etnisk tillhörighet och individnivå. En av orsakerna till att kriminaliteten ökar idag är de sociala orättvisorna och den sociala nedrustningen..."


Det här är bara uttryck för politisk fundamentalism, där man låter kartan bli överordnad terrängen.

I verkligheten är etnisk tillhörighet i högsta grad en faktor av betydelse, skillnaderna är påtagliga mellan olika etniska grupper beträffande olika typer av brott. Detta har framkommit i en Brå-undersökning.

Det är också så att - om man neutraliserar faktorn klasstillhörighet - personer med utländsk bakgrund i Sverige är oftare brottsbelastade än etniska svenskar. Också detta har påvisats i en Brå-undersökning.

Klasstillhörigheten är också en faktor av betydelse, men den upphäver inte betydelsen av etniciteten.

Föreställningen att brottslighet generellt har fattigdom och social misär som orsak håller dock inte. I Sverige finns numera bidragssystem för en grundläggande social trygghet.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan