Extrema (v)

"Den generella välfärden måste verkligen gälla alla. Idag hamnar många invandrare utanför den generella välfärdens skyddsnät."


Samtidigt ska invandringen kunna både fortsätta och öka. Det är mycket som "omfördelningen" från de rika i Sverige ska räcka till!

Som nyanställd inom ett företag får man inte genast full lön, man får kvalificera sig. Det är inte orimligt att nyanlända till ett land på motsvarande sätt får arbeta sig in under några år, innan de till fullo får del av välfärdssystemet.

Statsbudgeten kan ses som en gemensam kassa. Det måste finnas en balans mellan vad som betalas in och vad som betalas ut. Annars går det som med ATP-systemet.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan