Extrema (v)

"Alternativet är en vänsterpolitik som omfördelar från rik till fattig."


En möjligen vacker tanke, men hur långt skulle den kunna förverkligas?

Även om vi för enkelhetens skull förutsätter att ingen människa egentligen har någon rätt till sina egna pengar och att en total nivellering är moraliskt försvarbar. Kan den genomföras?

Om Vänsterpartiet fick egen majoritet i riksdagen och drev igenom nödvändig lagstiftning - vad skulle bli följden?

I vilken utsträckning skulle kvalificerad arbetskraft stanna kvar i Sverige?

I vilken utsträckning skulle Sverige lyckas dra till sig kvalificerad arbetskraft utifrån?

Hur mycket populärare skulle Sverige bli som destination för permanenta bidragstagare?


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan