Extrema (v)

"Vänstern har också ställt krav på kraftigt förkortade handläggningstider av flyktingfall, vilket skulle avsevärt minska migrationsverkets kostnader."


Det har inte bara (v) gjort, det har samtliga partier gjort. Och det har man gjort alltsedan slutet av 1980-talet.

Varför har det inte blivit som man krävt?

Jo, därför att man samtidigt har slagit vakt om det som är orsaken till de långa handläggningstiderna, nämligen möjligheterna för asylanterna och deras advokater att i det oändliga överklaga svenska myndigheters beslut, genom att lämna in nya ansökningar.

Asylinstitutionen missbrukas systematiskt, och (v) har inget recept för att ändra på detta.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan