Extrema (v)

"Vänsterns utgångspunkt för att bedriva en generös invandringspolitik utgår från att rätten till asyl i grund och botten handlar om solidaritet mellan folken över landsgränserna."


Vilken begreppsförvirring! Asyl handlar om flyktingskap, dvs tillfälligt skydd undan förföljelse. Invandring är något permanent, en planerad bosättning i ett nytt land.

Som asylinstitutionen i praktiken fungerar har den allt mindre med solidaritet att göra, snarare är det fråga om resebyråverksamhet och braindrain.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan