Extrema (v)

"...finns alltid en politisk tolkning av mycket av det vi skulle beteckna som svenskt. Arbetarrörelsens landvinningar, kvinnorörelsens framgångar och en väl utbyggd välfärdsstat ..."


Blågula Frågor kan bara instämma.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan