Extrema (v)

"Grupperna består till stora delar av rättshaverister och konspiratoriskt lagda missnöjespolitiker, .."


Vad är en "rättshaverist"? En som reagerar på att bli orättvist angripen?

Begreppet blir ett moment 22:

- Genom att reagera på sådana angrepp bekräftar man bilden av att vara just "rättshaverist".

- Reagerar man inte har man indirekt godkänt anklagelserna.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan