Extrema (v)

"Nationell ungdom har överhuvudtaget varit skickliga på att utnyttja gängbråk mellan ungdomar med invandrarbakgrund och svenskar för sina syften."


Teoretiskt sett skulle orsakssambandet lika gärna kunna vara det rakt omvända.

Dvs svenska ungdomar drabbas av oprovocerat våld från gäng av unga invandrare, varpå dessa svenskar blir politiskt aktiva på den kant som här nämns.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan