Extrema (v)

"Många svenskar - och invandrare - känner sig åsidosatta och maktlösa i dagens Sverige. Känslan är ofta genuin, men riktas åt fel håll."


Vänsterpartiet ser det som en "genuin känsla" hos många svenskar att vara åsidosatta. Betyder det att (v) även erkänner det som ett faktum att många svenskar är åsidosatta?

Uppenbarligen, men sedan glider resonemanget iväg.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan