Extrema (v)

"Till den svenska identiteten förs ett gytter av allmänt goda egenskaper som flitighet, ärlighet och ..."


Det kan vara ändamålsenligt - för varje folk - att hålla upp vissa ideal, värda att försöka leva upp till.

Dessutom ligger det en del i att faktiskt se nämnda egenskaper som kännetecknande för svenskhet. Svenska emigranter till USA i början av 1900-talet hade just därför ett gott namn.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan