Extrema (v)

"Den svenska extremhögerns bild av det egentliga Sverige och det egentligen svenska är ett hopkok av diverse idealiserade föreställningar sprungna ur bondeidyll och nationalromantik, "


Det kan ligga något i det påståendet, beroende på vad (v) här inkluderar i "extremhögern".

Men det är inte kännetecknande för varje form av nationalism.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan