Extrema (v)

"Extremhögern kan erbjuda en lösning för de grupper som känner sin sociala och ekonomiska ställning hotad."


Till dem som får betala för massinvandringen, ekonomiskt och socialt, hör framförallt den svenska arbetarklassen och utsatta grupper i det svenska samhället, inklusive tidigare invandrade. I den bemärkelsen kan sägas att de - med rätta - känner "sin ställning hotad".

Varför har "vänstern" ingen lösning att erbjuda? Varför kan inte även "vänstern" inse att invandringen måste bli bättre reglerad?


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan