Rått i DN

Med anledning av en helsidesannons från Dansk Folkeparti i Dagens Nyheter den 7 juli 2002 ägnar tidningen sin ledare i samma nummer, undertecknad Hans Bergström, åt "Den råa högerpopulismen".

Två månader före det val som etablissemanget fruktar ska föra in Sverigedemokraterna en svenska riksdagen blir det en viktig artikel. Här följer Blågula Frågors argumentanalys (klicka på respektive länkad text):

 


"Annonsen från Dansk Folkeparti och dess ordförande Pia Kjærsgaard i DN i dag (sidan A 7) visar de typiska dragen hos ett högerpopulistiskt parti. De rymmer tre led:
1. Någon
viss folkgrupp är orsak till folkets olyckor.
2. 'Eliten', demokratins styrande politiker och ledande medier,
gömmer undan sanningen för folket.
3. 'Vårt parti' talar för
den verkliga folkliga meningen.

Så har högerpopulismen argumenterat i varje land i alla tider. Så är strukturen på dess budskap, hos en Haider och Le Pen lika väl som hos en Hagen i Norge och Kjærsgaard i Danmark. Budskapet har alltid en viss marknad. Ty det finns alltid ofullkomligheter, liksom människor som känner sig förbigångna, demokratier som har brister och grupper att peka ut såsom annorlunda och skyldiga."

- - -

"Men de politiska systemen skiljer sig numera åt, på ett sätt som ger påtagliga utslag i debattens karaktär och beslutens riktning. I Sverige finns inget etablerat parti som vädjar till medborgarnas lägsta instinkter av misstro mot främlingen. I Sverige finns heller inte någon motsvarighet till den populistiska oansvarigheten hos delar av den danska pressen. En ledare som den Jyllands-Posten publicerade om 'de fremmede' dagarna före senaste folketingsvalet hade ingen svensk tidning av motsvarande ställning formulerat.

Vad man än må säga om Aftonbladet och Expressen, så håller de rent mot populistisk hets mot utsatta grupper av det slag man kunnat följa i delar av den danska tabloidpressen. I dansk debatt har det de senaste månaderna varit vanligt att beskriva Sverige som näst intill ett slutet samhälle, som inte tolererar några meningsyttringar utöver de etablerade och 'korrekta'. DN har stått i skottgluggen, sedan jag stoppat en viss annons från Sverigedemokraterna."

- - -

"I den allmänna journalistiken i DN gäller två principer:
1.
Inget sopas under mattan. Allt som är viktigt i samhället ska kunna beskrivas, analyseras och diskuteras i tidningen. Institutioner ska granskas fritt och debatten om dem kunna föras utan andra begränsningar än saklighetens krav. "

- - -

"Sådana frågor om systemen måste kunna ställas i en kritisk debatt. Personer födda utomlands, som Mauricio Rojas och Ana Maria Narti, har för övrigt varit drivande i dessa debatter.
Det är något annat än den
mobbning av 'de främmande' som den råa och ociviliserade högerpopulismen vill göra till våra länders sjuka kännemärke.

2. Det är tidningens uppgift att främja upplysning, inte vidskepelse eller fördomar. Påståendens sanningshalt ska undersökas, inte utan vidare spridas som 'fakta'. Förklaringsdjup ska sökas, inte ytlighet. Svepande uttalanden om hela folkgrupper är i princip falska, ty i varje folkgrupp finns individer av alla sorter och människan kan inte definieras så enkelt som via sin etniska bakgrund.

Att trycka i tidningen att den ena eller andra folkgruppen är si eller så, det vore inte sakligt. Det vore därtill att mobba alla de individer i gruppen som arbetar hårt och alla de ungdomar som läser intensivt för att erövra en framtid här. Det vore att främja ett samhällsklimat där adoptivbarn får höra kränkande omdömen enbart på grund av sin hudfärg, där individens egen ansträngning och karaktär görs till intet i förhållande till en gruppbeteckning som är ärvd.

Åt sådant kommer DN inte att ägna sig. Vi är en fri tidning och vi har en fri tidnings rätt att verka för upplysning, tolerans och förståelse. "