Aktuell kommentar - vecka 02/10

 

 

Facit

Redan år 1995, alltså för 15 år sedan, skrev Blågula frågor om att facit över massinvandringens effekter fanns tillgängliga. Inte ens "med facit i hand" fanns en beredskap från mångkulturförespråkarna att ompröva sin hållning.

Sedan dess har det bara fortsatt att rulla på, mot nya djup. Invandreriet har blivit som ett självspelande piano, där det i mycket liten utsträckning handlar om vad man föreger.

Vinnarna är givna:

1. De utlänningar som får PUT och har en bidragsförsörjning garanterad på livstid. Även i fall där de genast efter sitt PUT reser hem igen.

2. De svenskar som får sin utkomst genom invandreriet. Hur många får inte arbeten och förtjänster genom "ensamkommande flyktingbarn" - där ett enda av dessa "barn" (inte sällan med skäggstubb) kostar mer än 50.000 kronor i månaden.

Förlorarna är fler:

1. Svenska skattebetalare. Skattetrycket i Sverige har fortsatt att öka och Sverige har nu återigen det högsta skattetrycket i världen. Hur många arbetares skatt går inte åt bara till att klara ett enda "ensamkommande flyktingbarn"?

2. El-konsumenterna. Genom riggning pressas elpriserna upp och därmed vinsterna för Vattenfall, vilket kan gå in i statskassan. En förtäckt extra beskattning.

3. Pensionärerna. 80% av dessa får i år sänkta pensioner och sänkningen förutspås fortsätta.

4. Skoleleverna. De får sämre undervisning när ribban ska läggas vid den i klassen som kan minst svenska.

5. Unga som är mogna att flytta hemifrån. De får allt svårare att hitta en egen bostad till rimlig kostnad.

6. Arbetslösa svenskar. De får allt svårare att finna arbete, direktiven är att arbeten ska gå i första hand till invandrare.

USA har sitt militärindustriella komplex, med en makt som sätter demokratin ur spel.

Sverige har en motsvarande maktkonstellation: det invandringspolitiska komplexet.

Ett stående tema från de politiskt korrekta har under de senaste 20-30 åren varit att "handläggningstiderna måste kortas ned". Antag att Migrationsverket lyckas med detta, och ger ett avslag inom tre månader. Vad händer sedan?

Jo, vederbörande överklagar, med hjälp av sin skattebetalda advokat. I den juridiska processen kan det sedan ta tid. Blir det avslag även där väljer vederbörande i många fall att ändå stanna kvar, och får fortsatta bidrag till sin försörjning från svenska skattebetalare. I slutänden blir det samma argument som tidigare genom åren och decennierna, att den långa vistelsetiden i Sverige blir till ett avgörande argument för PUT.

Så här skrev den 10/1 -10 en av Merit Wagers miggor:

"Och sedan, efter domstolens utvisningsbeslut händer ändå inget. De utvisade stannar kvar, de får fullt bidrag trots att de inte samarbetar för att åka hem. Vissa kräver bättre bostäder, många kontaktar media. Deras barn blir apatiska, de blir själva sjuka. Snyftreportage skrivs, och aldrig någonsin frågar någon reporter dessa människor varför de inte åkt hem!"

"Hur ska vi få människor att åka hem? Utan att ta dem i förvar. Som ju är så kritiserat, att 'människor som inte begått värre brott än illegal vistelse fängslas som om de vore kriminella'.

Man kan få dem att resa till hemlandet genom att ge dem PUT (permanent uppehållstillstånd). Om de får PUT så åker de hem, på ett långt, men inte för långt besök. Man ska vara folkbokförd här för att få behålla sitt PUT och sina förmåner. Sex månader om året kan man bo i hemlandet."

"Det vi nu håller på med är rena vansinnet. Varenda människa (utom kanske journalister) förstår väl, att om jag flyr från Afghanistan i en lastbil så dyker jag inte upp i Sävsjö iklädd i de senaste modejeansen! Eller om jag rymmer från fängelse eller militärtjänst och sedan reser med kamel eller åsna och lastbil till Sverige där jag stapplar in på Migrationsverkets lokaler så kan jag knappast ha nyplockade ögonbryn, italienska modeskor och flera kappsäckar med mig."

Vad miggan här kom in på var julsagan om hur några afghanska ynglingar tagit sig till Sverige instänga under vidriga omständigheter i en container. En historia som media var snabba att förmedla.

Men det var just bara en saga.

"Felöversättning" hette det, efter att lögnerna uppdagats.

Vare sig utlänningen får sitt PUT på direkten eller efter att ha väntat sig in i Sverige kan en snar åtgärd bli att flytta tillbaka till sitt hemland, men att stå kvar skriven i vårt land och få sina svenska bidrag sig tillsända, för att där kanske bygga sig ett hus.

(Vi ber om överseende med det störande bakgrundsljudet i denna film, men det kan ju dras ned. Den är tydligen gjord av en amatör, men har ändå ett angeläget innehåll:)

 

Migrationsdomstolen är bemannad/bekvinnad av personer från samma sju pk-partier i riksdagen som bär ansvaret för den förda invandringspolitiken.

Hur dömer den?

Erfarenheterna visar att den, in i det absurda, dömer till utlänningens fördel.

Och därvid samtidigt till det invandringspolitiska komplexets fördel.

Åter till Merit Wagers migga:

"Jag vet inte vad som kan göras för att förbättra asylhanteringen. Kanske att man faktiskt - som många föreslagit - skapar uppsamlingsläger utanför Schengen-området och utreder asylskälen där. Sedan kan EU-länderna hjälpas åt att ta hand om dem som har rätt till asyl."

Just där ligger ju lösningen, om en lösning är vad man önskar. En lösning som ger omedelbart skydd åt skyddsbehövande, men motverkar missbruket av asylinstitutionen.

"Safe Haven", heter det, förslaget från Tony Blair.

En lösning som Sveriges företrädare inom EU medverkade till att sätta stopp för.


 Se vidare:

Med facit i hand - BGF-avd

Med facit i hand - ledare

Självspelande piano

Vid vägs ände