Aktuell kommentar - vecka 42/09

 

 

 

Flyktingadvokater

De ligger s.a.s. "vägg-i-vägg". De som utger sig för att företräda "det goda" och gärna tar till moraliska brösttoner och de som agerar mest girigt och depraverat. Flyktingadvokaterna utgör här det kanske tydligaste exemplet.

Från Merit Wagers blogg den 9/10 -09:

"Autentisk asylutredning i oktober 2009

Utredaren: Ditt avlägsnandebeslut har preskriberats och du har ansökt om asyl på nytt. Du kom till Sverige 2002. Du fick inte asyl utan ditt beslut om avvisning vann laga kraft 2004. Du förväntades att återvända till hemlandet men du gömde dig i stället. Nu ansöker du om asyl på nytt. Varför?
 
Den sökande : Nu är det så att jag inte heter A utan jag heter B och jag kommer inte heller från landet C utan jag kommer från landet D. Jag har pass numera och löfte att få ett fast jobb på ett ställe där jag jobbat länge nu.
 
Utredaren: Hur har du kunnat jobba utan arbetstillstånd?
 

Den sökande eller hans advokat: ………….
 
Utredaren: Men du har ansökt om asyl, har du några asylskäl?

 
Den sökande: Nej.
 
Advokaten: Den sökande åberopar samma asylskäl som tidigare. Om han utvisas till landet C kommer ha att dödas.
 
Utredaren: Men han kommer inte att utvisas till landet C eftersom han nu visat pass där det framgår att han är medborgare i landet D.
 

Advokaten: Han kommer att dödas i landet D också.
 
Den sökande: Ja, jag kommer att dödas i landet D.
 

Utredaren: Varför? Landet D är en demokrati.
 

Den sökande: Jag vet inte. Räcker det inte att jag har bott i Sverige i sex år nu och att jag har ett jobb. Jag har talat sanning om nästan allt, utom vad jag heter och varifrån jag kommer. Jag har respekterat alla lagar i Sverige utom den här lagen att man inte får vara kvar utan uppehållstillstånd. Jag mår så dåligt varje gång när jag träffar er.
 
Advokaten: Den sökande har fått ett trauma av detta. Av alla besök hos Migrationsverket som inte lett någonvart. Han mår dåligt på grund av att han fått vänta så länge på ett definitivt besked om uppehållstillstånd. Och det kan inte läggas honom till last att han först nu vågar komma ut med sin rätta identitet. Även om han inte riskerar förföljelse i sitt hemland D så har han bott så länge i Sverige att det blir svårt för honom att anpassa sig till livet i D. Det var smugglaren som gav honom rådet att ljuga att han kommer från landet C. Det kan inte läggas honom till last. Nu har han i alla fall varit på ambassaden, skaffat ett pass och ett även fått ett jobb. Han måste få asyl.”

Kan denna flyktingadvokat ha varit nykter? Här talar han alltså inte bara om PUT, utan om asyl - med vistelsetid i Sverige som argument!

En spontan undran blir också: vad kan denne person ha betalt? Enligt uppgift ligger timarvodena för sådana advokater långt över tusen kronor i timmen!

Advokatens formuleringar indikerar att han ser samtalet bara som en formalitet, att s.a.s. genomlida, men att slutresultatet är garanterat: PUT.

Vad samma migga skriver på Wagers blogg dagen därpå tyder på just detta!

"Det är ju positivt i och för sig att Sverige är öppet för arbetskraftsinvandring, men det negativa är att den som vill jobba här går omvägen via falska asylansökningar. Det kostar ju en hel del med tanke på biträdesarvoden, LMA -bidrag (dagersättningar) och - inte minst - de totalt bortkastade arbetstimmarna för personalen på Migrationsverkets asylprövningsenheter, som ju också kostar pengar."


Antagandet om onykterhet är ändå inte helt långsökt.

Från SR-ekots webbsida den 16/4 -08:

"Flera flyktingadvokater har prickats

Migrationsverket hävdar att de stryker olämpliga ombud för asylsökande från sina listor. Men Ekots granskning visar att flera advokater som begått mycket allvarliga misstag ändå kan fortsätta arbeta med flykting ärenden. Flera av dem har prickats av Advokatsamfundet."

"En... advokat var så berusad när han kom till Migrationsverket att han inte kunde prata med personalen. Migrationsverket anmälde händelsen till Advokatsamfundet och skrev att advokaten är olämplig som offentligt biträde och att han kommer entledigas i de ärenden där han är förordnad. Ändå har advokaten fått över 40 nya uppdrag efter prickningen."


Det är också fråga om en bransch där man har ett "fördomsfritt" förhållande till sanning och moral. Lögn och försök till bedrägerier har satts i system - både för att utverka PUT åt sina klienter och för att dryga ut sina egna inkomster.

Från SVT:s webbsida den 29/4 -03:

"Om flyktingadvokater som uppmanar klienter att ljuga

"Uppdrag gransknings reporter Carl Larsson har träffat människor som vittnar om hur de hört advokater uppmana flyktingar att luras och förvärra sin situation, till och med att fejka självmord som enda vägen till uppehållstillstånd.

Vi möter asylsökande Adem Fejzic som berättar att känner till advokater som förmedlar kontakter till läkare och psykiatriker som man inte behöver träffa för att få intyg om psykisk ohälsa.

Han berättar också hur advokaterna dessutom instruerar asylsökande hur de ska simulera psykisk sjukdom."

Fejzic menar att den som bara har pengarna kan få stanna i Sverige, då kan man "köpa uppehållstillstånd, en advokat och intygen".

"- Det är fullständigt groteskt att instruera människor att försöka begå ett falskt självmord, eller förgifta sina barn och skapa historier som inte stämmer. Såna ska inte få vara advokater längre, säger Merit Wager... som själv bevittnat hur en jurist tog 500 kronor svart av en asylsökande för att skaffa fram papper."

Uppdrag granskning utrustade Adem Fejzic med dold kamera och sände honom till en av Sveriges mest anlitade flyktingadvokater:

"...så ger advokaten honom rådet att skicka sin 10-årige son till sjukhuset.

- Sedan måste också hustrun kanske aktiveras inom psykiatrin. Du måste ta dem dit akut. Det måste ha inträffat något hemma som leder till att du måste åka med dem akut."

Migrationsverket är den myndighet som ska ha tillsyn över de advokater och jurister som företräder de asylsökande:

"Förra året förordnades cirka 700 advokater som ombud i flyktingärenden. Uppdrag gransknings egen undersökning visar att det finns flera advokater som uteslutits från Advokatsamfundet men som fortfarande får uppdrag från Migrationsverket."

Dessa före detta advokater har i ersättning fått sammanlagt nära 700 000 kronor de senaste två åren.


Dessa advokater är väl arvoderade, men ibland försöker de ytterligare dryga ut sina inkomster.

Från SvD den 17/3 -06:

"Flyktingadvokater tros svindla staten

Att hjälpa människor från före detta Sovjet att söka asyl i Sverige är en lukrativ bransch."

"Utlänningsnämnden misstänker att det finns flyktingadvokater som saltar sina räkningar med hundratusentals kronor. Kontrollen av fakturorna är bristfällig.
Nu anmäls en flyktingadvokat till Advokatsamfundet efter att han skickat 40 likartade räkningar på ett halvår."

"Av de 54 räkningar från juni förra året som nämnden granskat är 40 på exakt 8 timmars arbete. 13 av räkningarna har identiska tidsspecifikationer."


Vissa advokater blir rekommenderade utomlands, till utlänningar som vill få stanna i Sverige.

Ur SvD den 17/3 -06:

"Den nu anmälde flyktingadvokaten rekommenderades så sent som 2004 på en rysk chattsida på internet under diskussionsämnet 'bra advokater'."

" Flera andra svenska advokater nämndes vid namn som särskilt lämpliga att kontakta för den som ville ha ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Överrubriken var 'De våra i Sverige' ..."

"Signaturen Kajsa skrev på chattsidan om en annan namngiven advokat: 'Vid första mötet med er, utan att ha lyssnat på ert fall, råder han er genast att göra sig av med era dokument (bränna, käka upp).' ...”


 

"Treblinka, Hiroshima, Sharpeville, Song My, Dödens fält, Kurdistan, Sbreniza. Allt är namn på platser som bär på minnen. Starka minnen av död och vämjeliga övergrepp. Pol Pot är troligen död efter att ha tagit livet av millioner kambodjaner. Dödens fält verkar så avlägset och ändå finns det mitt bland oss; fortfarande. Metoderna är annorlunda och antalet drabbade färre, men det finns ändå där i hanteringen av tiotusentals människor.

Sincari, Shakeri, barnen från Uganda och nu ett rullstolsbundet barn från Bollnäs som ej får stanna."

Tryggve Emstedt, flyktingadvokat, i SvD 1998

 


 Se vidare:

Advokater som tjänar... pengar

Passlösa