Aktuell kommentar - vecka 15/09

 

 

 

Rumsrena partier

Riksradions program "Kaliber" har gjort en granskning av Sverigedemokraterna genom att låta tre reportrar på tre olika orter gå med i partiet och under ett halvt års tid i hemlighet banda vad som sades på interna partiträffar. Resultatet blir tre program, varav det första sändes den 29 mars.


Det var knappast SR:s avsikt, men resultatet av detta program blir nog mest av allt PR och reklam för SD, samtidigt som det exponerar klyftan mellan journalisterna och folket.

De formuleringar som gör journalisterna så upprörda, och som de förväntar sig ska uppröra även lyssnarna, är ju formuleringar där väldigt många svenskar idag kan känna igen sig. De uttrycker vad som idag är utbredda känslor.

Och detta på goda grunder!

Man tar ju vårt land ifrån oss:

förvandlar oss svenskar till en andra klassens medborgare i vårt eget land,

skapar otrygghet,

raserar välfärden och

tar ifrån oss demokratiska rättigheter.

Hur ska detta kunna väcka annat än avsky!

Känner man så, då blir det något som lätt återspeglas i språkbruket. Det är så vi människor fungerar, när vi blir pressade - vi får ett behov att "släppa ut ånga".

Med detta inte sagt annat än varje individ bör eftersträva att vara nyanserad och välja sina ord, att motverka fördomar och ta avstånd från våld.

Men grundproblemet i detta sammanhang är inte individers känslor av frustration. Grundproblemet är att samhällsutvecklingen faktiskt har gått så långt i fel riktning, att det går utför med vårt land.

Orden och känslorna är bara symptom. Roten ligger djupare.

Ett centralt begrepp för SR-reportrarna är "rumsrenhet".

Den fråga de ställer är om SD är ett "rumsrent" parti.

En frågeställning som SD:s partiordförande, Jimmie Åkesson, uppenbarligen oreserverat accepterar! Han försäkrade att "Sverigedemokraterna är ett rumsrent parti".

Han borde naturligtvis ha vänt på steken: Frågan är fel ställd!

Det är partierna i riksdagen som bär ansvaret för den samhällsutveckling vi nu ser, med tilltagande otrygghet och en växande svenskfientlighet. Beträffande det mångkulturella projektet finns ingen opposition i riksdagen. Inget av de sju riksdagspartierna kan därför klassas som "rumsrent".

• Inte om alla människor ska anses ha samma värde.

• Inte om man ser lika allvarligt på våld där svenskar är offer och invandrare förövare, som på våld där invandrare är offer och svenskar förövare. Allt rasistiskt våld måste i lika hög grad fördömas!


Riksradions aktion bekräftar att det är svårt för ett parti att värja sig mot infiltration. Partier måste i första hand bedömas utifrån den politik som partiet förespråkar och/eller bedriver, inte utifrån vad enstaka individer i medlemskadern i något sammanhang kan ha yttrat.


 Se vidare:

Josefssons valstugereportage (1)

Josefssons valstugereportage (2)


Ett eget hus

Salem - två frågor

Svenska liv

Vem är "rumsren"?