Aktuell kommentar - vecka 01/09

 

 

Främlingsfientliga SVT

 

Varje år sedan mordet på Daniel Wretström har det anordnats manifestationer i Salem, mot det svenskfientliga våldet.

Vid den senaste manifestationen var ett annat utslag av extremt svenskfientligt våld aktuellt, misshandeln av en "svennehora" i en gångtunnel i Södertälje. Efter att man slagit ned henne var man redo att utdela sparkar mot hennes huvud, men hejdades i sista stund från att döda kvinnan genom ingripande från ett antal modiga unga svenskar.

Förövarna var alltså även där unga invandrare.

Antag att man utifrån dessa händelser gör så grova generaliseringar, att man hävdar att invandrare i allmänhet begår denna typ av vidriga våldsövergrepp. Det vore osakligt.

Det vore också rimligt att klassa ett sådant uttalande som utslag av invandrarfientlighet eller främlingsfientlighet.

Alla invandrare är ju inte våldskriminella. Inte ens en majoritet är det. Däremot finns en överrepresentation.

Manifestationerna i Salem har inte gjort gällande att alla invandrare är ansvariga för det svenskfientliga våldet.

Det gjorde däremot SVT:s Rapport  i sin sändning den 5/1 -09. Där talades om "det främlingsfientliga fackeltåget".

Protesterar man mot svenskfientligt våld - förutsätter SVT -då riktar sig detta med automatik mot invandrare i allmänhet!

Enligt SVT bär alltså invandrare i allmänhet ansvaret för detta våld. Om de inte själva aktivit deltar i våldsutövning så solidariserar de sig med de kriminella invandrare som utövar våldet.

Detta är inte bara osakligt.

Det är framförallt motsatsen till att försöka ta sig an problemet konstruktivt.

Ambitionen från alla ansvartagande krafter i samhället måste naturligtvis vara att försöka att skapa en så bred allians som möjligt mot svenskfientligt våld, och rasistiskt våld överhuvudtaget. En allians som omfattar både svenskar och invandrare.


 Se vidare:

Bakom pansarglas

Bekämpa våldet!

Misshandel - statistik

Mörkertal

Salem 2007 - två frågor