Aktuell kommentar - vecka 20/08

 

 

Guillou

Hur "ta sig an" den invandringskritiker som lyckats komma fram i massmedia, och nått en större publik? Jan Guillou ger den 11/5 -08 prov på detta, som kolumnist i Aftonbladet.

Måltavlan är naturligtvis Gunnar Sandelin, som först fick in en artikel på DN Debatt, sedan fick medverka i SVT-programmet "Debatt".

Metoden i sådana sammanhang kan sammanfattas i tre moment:

1. Misstänkliggör den person som fört fram kritik.

2. Förlöjliga och/eller missuppfatta vad vederbörande har sagt.

3. Undvik diskussion i sakfrågan.

1.

Här anför Guillou att han tidigare inte hört talas om Sandelin, att Sandelin är en journalist som sysslat med annat än journalistik och att Sandelin redan tidigare anfört kritik mot journalister.

I slutet av artikeln talar han om "Sandelin och hans gelikar".

2.

Här stämplas Sandelins kritik som konspirationsteori:

"Upphovet till den egendomliga debatten var ett inlägg av en journalist vid namn Gunnar Sandelin på Dagens Nyheters debattsida. Där hävdade han att Sverige som nation höll på att 'falla sönder' på grund av invandringen, att invandrarna kostade upp till 300 miljarder och att, just det, journalistkåren avsiktligt dolde denna katastrof för sina läsare, lyssnare och tittare."

"Ur mitt yrkesperspektiv, jag har varit journalist i 42 år, är det där en konspirationsteori ..."

Mörkningen i sig är ju ett faktum. Envar kan konstatera hur media undviker att nämna brottslingarnas etnicitet: ålder, kroppslängd och klädsel kan anses vara relevant, men inte ursprung.

Dessutom är detta resultat av ett konsensus bland journalister och mellan redaktioner. Detta har två andra journalister, Susanna Popova och Thomas Gür, vittnat om i Axess-TV.

Jan Guillou kan omöjligen vara så okunnig som han låter, men det passar hans syften att inte veta.

Beloppet 300 miljarder kan framstå som orimligt högt, just därför att det mörkats kring detta. Lars Jansson kom i sina beräkningar fram till 240 miljarder, men hade ändå inte med alla poster av invandringskostnaderna.

Tag bara offren för gatumisshandel. Under det senaste året uppgick det till 82.000, anmälda fall. Med mörkertal blir det kanske det dubbla. Förövarna är i de flesta fall invandrare - även om det (som sagt) mörkas mycket kring detta. Vad kostar det inte i sjukvårdsresurser att försöka lappa ihop en enda individ, som fått sitt ansikte insparkat?

3.

Jan Guillou erkänner inte ens frågans relevans, vad invandringen kostar.

I SVT:s "Debatt" hade han mage att jämföra gruppen invandrare i yrkesaktiv ålder med gruppen svenska pensionärer. Även pensionärer som inte arbetar kostar, resonerade Guillou!

Pensionärerna har för det första tjänat in sin pension och åldrevård, genom ett yrkesaktivt liv i Sverige.

För det andra är själva idén med pensionering att man ska kunna sluta arbeta, pga sin höga ålder. Är vederbörande fortfarande vid god hälsa och vill arbeta ytterligare, är det naturligtvis bra - men det kan inte vara något krav. På friska människor i yrkesaktiv ålder måste det däremot vara ett krav att de klarar sin egen försörjning. Självklart!

Men för Jan Guillou är inte ens det elementära självklart.


I slutat av sin artikel råkar Guillou, uppenbarligen oavsiktligt, nudda vid något väsentligt:

"Siffrorna blir hopplösa, delvis därför att vår statistik är konstig när det gäller att dela upp oss i invandrare och svenskar. Jag själv, Göran Rosenberg och Jan Mosander är tre journalistkollegor som Sandelin nog inte tror undergräver den svenska rasen eller kulturen, men ”invandrare” är vi i alla fall.

Alla försök till rationell diskussion slutar ändå i vanmakt därför att det inte handlar om sakfrågor i den här debatten. Det handlar om rädsla för den andre. När Sandelin och hans gelikar tänker ordet 'invandrare' ser de inte mitt ansikte framför sig utan någon som ser ut att komma från Irak."

Det finns skillnader inte bara mellan etniska svenskar och invandrare, det finns även skillnader mellan olika invandrargrupper. Just personer från arabisktalande länder är särskilt underrepresenterade i självförsörjning och överrepresenterade i våldsbrottslighet.

Invandring i sig behöver inte vara något problem, det kan tvärtom rymma positiva effekter. Problem blir det när de som kommer hit inte kan eller vill anpassa sig, utan tvärtom kräver att det är vi svenskar som ska anpassa oss till dem!

Risken blir ju uppenbar att Sverige då alltmer kommer att likna de länder som så många flydde från.


 Se vidare:

Ansats till Debatt

Finns det SVENSKAR?

INVANDRINGENS KOSTNADER