Aktuell kommentar - vecka 16/08

 

 

 

Ansats till debatt

Den 8 april 2008 inträffade något ovanligt i Sverige. En skarpt invandringskritisk artikel publicerades på debattsidan i en stor dagstidning. Närmare bestämt på DN Debatt. Artikelförfattare var Gunnar Sandelin, journalist.

Blågula frågor har ju granskat just DN Debatt under en fyraårsperiod på 1990-talet, beträffande vilka som fick komma till tals för att debattera invandringen. Under perioden var det tretton personer som fick in minst fyra inlägg - ingen av dem var kritiker.

Ett av de få invandringskritiska inlägg på DN Debatt under 1990-talet stod Ingrid Björkman för, den 2/10 1993.


Gunnar Sandelins artikel handlar i huvudsak om tre moment:

A. Debattklimatet i Sverige, och informationen till medborgarna.

B. I vilken utsträckning asylpolitiken ger skydd åt skyddsbehövande.

C. De ekonomiska konsekvenserna av den förda invandringspolitiken.

Från sin tid som reporter på SVT berättar Sandelin:

"Där fick jag bland annat instruktioner av en ansvarig redaktör för ett av våra största nyhetsprogram att det ska 'vara så synd om invandrarna att folk ska gråta framför teven'. För att en nyhetssändning skulle bli en 'bra show' var att det önskvärt att det fanns offer, men det var underförstått att dessa offers anspråk aldrig synades i sömmarna. Sedan dess har jag funderat över orsakerna till att de ledande opinionsbildarna har så dålig verklighetsförankring i frågan. Hur många inflytelserika journalister har haft ett längre sammanhängande arbete i den verklighet som de varje dag vinklar sina rapporter utifrån? Våra opinionsbildare lever sällan där problemen finns. Eliten av skribenter och tyckare tillhör en övre medelklass som inom sina reservat ostört kan värna om sina ideologiska konstruktioner och rynka på näsan åt enklare varelsers intolerans. På SVT kallade vi den genomsnittliga tittaren för 'Nisse i Hökarängen'."

"Det är dags för vår yrkesgrupp att våga lyfta på locket och föra en offentlig diskussion som är förankrad utanför elitens elfenbenstorn. Ett rimligt krav är att regeringen tillsätter en statlig utredning om hur mycket de människor som har kommit hit de senaste tio till femton åren kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. På så sätt skulle vi äntligen kunna få en öppen diskussion om det mångkulturella samhällets för- och nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett samhälle som faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen."

Sandelin skrev också:

"Det är sällan karriärfrämjande att uttala sig för en restriktivare asylpolitik eller ifrågasätta det mångkulturella samhället. Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet. Den fruktade stämpeln 'främlingsfientlig/rasist' fungerar fortfarande som ett strypkoppel och avskräcker många från att gå i polemik mot godhetens företrädare, vilka på ren reflex använder förringande generaliseringar för att ta udden av all kritik."

Det finns ju också andra varianter: en kritiker är kanske inte själv rasist, men han/hon spelar "rasisterna i händerna". Det kan också vara så att han/hon "låter som en rasist" eller för fram "samma argument som sverigedemokraterna".

Just denna senare variant fick Sandelin själv erfara. På sitt sätt genialt, om man vill få tyst på kritik. Eftersom Sverigedemokraterna är det enda större parti som kritiserar invandringspolitiken så blir det ju en omöjlighet att kritisera invandringspolitiken utan att just "låta som en sverigedemokrat".

Grundfrågan borde ju istället vara vad som i sak är fel med den framförda kritiken!

För övrigt ryckte professor Jan Ekberg ut dagen därpå med en artikel i Expressen, där han dels tonade ned invandringens kostnader, dels argumenterade att i den mån invandrare inte får arbete så ligger inte felet i en alltför omfattande invandring från främmande kulturer, utan i en misslyckad integrationspolitik.

Han lånar med andra ord sin professorstitel till den allra enklaste pk-propaganda. Om felet ligger i integrationspolitiken, varför har inte denna ändrats? Varför har den varit så misslyckad, oberoende av vilken regering Sverige haft?

Vilken anledning finns att förvänta sig en radikalt mer lyckosam integrationspolitik framöver, när vi dessutom går in i en lågkonjunktur?

PS

Det förefaller inte som att Sandelin får något bemötande på "DN Debatt", så där lär inte följa någon "debatt" om ämnet.

Däremot bemöts Sandelin på andra fora. Ja, "bemöts" är kanske att ta i - han får mothugg, på politiskt korrekt nivå.


"Magasinetneo" skriver således Peter Wennblad den 8/4 -08:

"Nej, det finns ingen "nationell mörkläggning" av att Sveriges invandrarbefolkning till mycket liten del består av flyktingar som uppfyller lagens krav på asylskäl. Sandelin har själv hämtat uppgifterna från Migrationsverkets i högsta grad offentliga statistik."

Kommentar:

Javisst, är Migverkets statistik offentlig och den säger just vad Wennblad här tillstår. Hur förklarar Wennblad då att media så konsekvent talar om "flyktingar"?

Har han inte noterat denna terminologi?  Hur får han den teminologin att stämma med en riktig verklighetsbeskrivning?!

Wennblad fortsätter:

"Nej, det behövs ingen statlig utredning för att ta reda på 'det mångkulturella samhällets verkliga kostnader'. Förra året var statens direkta kostnader för flyktingmottagandet, återigen enligt Migrationsverkets i högsta grad offentliga statistik, ungefär 4 miljarder kronor."

Migverket kostnader utgör ju en i sammanhanget nästan försvinnande liten andel av invandringens totala kostnader.

I nästa mening visar det sig att Wennblad förstått att det finns även andra kostnader än verkets:

"Ovanpå detta kommer förstås kostnaderna för den utbredda arbetslösheten och bidragsberoendet bland nya svenskar."

Men detta kan viftas bort med den gängse förklaring som nu hamras fram av experter och politiker, turbotrutar och debattörer:

"...att så många människor – såväl nya som gamla invånare – inte kan få arbete i Sverige är i första hand ett misslyckande för arbetsmarknadspolitiken som helhet. Det är svårt för alla nya grupper på arbetsmarknaden att ta sig in – ungdomsarbetslösheten var 2007 ännu högre (19%) än den bland utomeuropeiska invandrare (13%).

Det är arbetsmarknadspolitiken som ska bära skammen för detta fiasko, inte asylpolitiken eller de asylsökande."

Det är inget att förvåna sig över, om personer som inte kan svenska och inte har yrkeskunskaper för svensk arbetsmarknad hamnar utanför arbetsmarknaden. Inte heller borde någon förvånas över om personer som kan få i stort sett samma inkomster utan att arbeta föredrar fritid framför arbete.

Men här påbjuder den politiska korrektheten ett kollektivt blundande för det uppenbara och egentligen självklara. Den som här ser verkligheten och öppet tillstår det har avslöjat en "skrämmande människosyn". Vederbörande är inte "rumsren" och får inte "legitimeras".

Ja, sjukt har det blivit.

 

Ur en webbkommentar till Wennblads artikel:

"Ett stort problem i det s k utanförskapet är socialbidragssytemet ('ekonomiskt bistånd') som skapar tröskeleffekter som gör det ointressant för en familj med t ex 10 barn att skaffa en egen försörjning. Det är ju begripligt att man väljer cirka 25000 kr netto + kostnader för sjukvård, mediciner, glasögon mm från socialen, istället för ett trist städjobb som ger max 14000 kr FÖRE skatt. ...

Mina vänner som lever så här säger 'vem tackar nej till en högvinst på Triss? 25.000 kr i månaden livet ut!'"

 Se vidare:

Brev till Justitieutskottet

Finns det SVENSKAR?

INVANDRINGENS KOSTNADER