Aktuell kommentar - vecka 17/08

 

 

Politisk islam

I princip kan islam uppfattas på tre olika sätt:

1. Som en religion bland andra, främst för privat andakt.

2. Som en religion, vilken visserligen påverkar samhället, men helt fredligt.

3. Som en religion, vilken verkar genom hot och våld

När journalisterna försvarar islam i Sverige talar de om "religionsfrihet" och framställer det som att allt handlar bara om privata andaktövningar, utan inverkan på samhället i stort och utan betydelse för övriga medborgare.

Byggande av moskéer ska således betraktas genom ett prisma om mänskliga rättigheter. Vårt förhållningssätt till islam i Sverige kan bara utgå från en individuell nivå och ett kortsiktigt perspektiv.

 

I själva verket finns för islam vattentäta skott mellan religion och politik. Denna religion är i sig politisk, med sina sharialagar. Ju större andel muslimer i vårt samhälle, desto större krav kommer att ställas på omvandling av Sverige efter muslimska normer.

Redan i dagsläget, med bara en minoritet på cirka 5% muslimer i Sverige kan ju kraven bli nog så tydliga:

- tillgång till halalslaktat kött i butikerna

- särskilda lovdagar i skolorna

- separat simundervisning för flickor

- rätt att bära sin religiösa klädsel även i arbetet

- nya moskéer.

Med kränktheten som vapen och svenska diskrimineringslagar i ryggen flyttar man fram sina positioner.

Sedan 1930-talet råder uniformsförbud i Sverige, men muslimernas slöjor fyller ganska mycket av samma maktfunktionen. Det blir till ett inslag i stadsbilden, som ger signaler till både muslimer och icke-muslimer.

Erfarenheterna från Irak visar vilken roll som moskéer och imamer kan fylla. Det blir till nätverk som ger inflytande. I en situation av maktvakuum kan sådana nätverk blir avgörande för möjligheterna att stöpa om samhället i enlighet med sin agenda.

Filmer på BBC, "Undercover mosque", har visat hur moskéer i Storbritannien används för hatpropaganda och spridning av extremism.

Flertalet muslimer kanske är sekulariserade, men med en större andel muslimer i vårt samhälle kommer de "renläriga" att flytta fram sina positioner. Både moderata muslimer och etniska svenskar kommer att tvingas till en anpassning.

Naiviteten är inte bara stark hos tongivande inom media, under tillmälen om "islamofobi" vill man göra denna naivitet allmänt påbjuden.

Redan idag är vi delvis inne på steg tre, om hot.

Ett exempel på detta är hur posten i Skåne vägrat dela ut en SD-tidning, av rädsla för att muslimer ska ta anstöt och en hotbild uppstå mot postens personal.

Om vi kommit dithän redan idag - hur ska det då inte låta när de hamnat i majoritet?

Här finns några förhållanden att hålla i minnet:

A.

Existerar det i världen något enda muslimskt land som är en demokrati? Har islam någonstans lyckats skapa välstånd?

Svaren på båda frågorna är ju nej.

Och detta är ingen tillfällighet, det har samband med religionen. Med andra ord: om Sverige blir muslimskt betyder det sannolikt en allvarlig tillbakagång beräffande demokrati och välfärd.

B.

De svenskar som vurmar för muslimers rättigheter i Sverige är anhängare av "mångkultur", men är muslimerna också det? Om islam vinner mer inflytande i Sverige, hur mycket plats kommer då att finnas för "mångkultur"? Hur går det med homosexuellas rättigheter?

Imamerna verkar för att Sverige ska bli muslimskt och sharialagar gälla, för alla.

 

Ytterst handlar förhållningssättet till islam i Sverige om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi försvara de landvinningar som Sverige gjort under de senaste två seklerna beträffande demokrati och välfärd, beträffande jämställdhet och mänskliga rättigheter? Eller vill vi det inte?


 

PS

Sedan är ju frågan vad som är religion och vad som är en importerad kultur. Invandrade assyrier är kristna, men Södertälje har ju samma typ av problem som Rosengård och Bergsjön. Etniska svenskar vilka konverterat till islam hör knappast till dem som angriper ambulans, brandkår och polis vid utryckningar.


 Se vidare:

Ex-muslimer

Respekt för religion?

Underkastelse? Nej tack!