Aktuell kommentar - vecka 49/07

 

 

Debatt i radio-TV

Kontrasten mellan Sverige och Danmark, när det gäller demokrati, är bjärt. Det gäller inte bara valsystemet, det gäller också den offentliga debatten i viktiga men samtidigt känsliga ämnen som invandringspolitiken. Om detta har man blivit alltmer medveten i Danmark och överhuvudtaget vår omvärld.

Inför kritik för den strypta debatten och det snåla debattklimatet i Sverige slår de politiskt korrekta hela tiden ifrån sig: "Det finns ingen fråga som diskuteras mer i Sverige än just invandringen!"

I en bemärkelse har de rätt. Invandringen figurerar varje dag i våra etermedia, både som nyhetsämne och debattämne. Men det är skillnad på "debatt" och "debatt"!


En bra illustrationen till den typ av debatt om invandringen som tillåts förekomma i svensk TV och svensk riksradio var den i SVT:s "Argument" i slutet av november.

1.

Så många som 6 debattörer hade inbjudits. Tillsammans med programledaren blev det 7 personer. Inom loppet av cirka 30 minuter skulle dessa 7 avhandla hela ämnet svensk flyktingpolitik. Det blev i genomsnitt 4 eller 5 minuter per deltagare, totalt.

Detta räckte naturligtvis bara till i stort sett några snärtiga utrop, ett antal löpsedelsrubriker. För nyansering, fördjupning och problematisering gav ett sådant debattupplägg föga utrymme.

2.

Detta förstärktes ofta genom att en eller flera deltagare i debatten ägnade sig mest åt att slänga in bråte i debatten och leda in den på stickspår. På så vis stals tid från väsentligheter, övriga debattdeltagare fick än mindre tid över för konstruktiva inlägg.

I nämnda SVT-program var det Kurdo Baksi som axlade rollen som debattsabotör.

Med sådana upplägg kan man inte komma framåt. Man står bara och trampar vatten. När ett sådant "debattprogram" är över har ingen blivit klokare i sakfrågan - varken deltagare eller lyssnare.

3.

Även bortsett från tidsaspekten saknar etermedias debattprogram om invandringen förutsättningar att ge någonting. Där är det ju bara en åsiktsriktning som får komma fram!

De tillfällen är lätt räknade, då en enda kritiker släppts fram. När så skett har vederbörande omgärdats med minst 4 eller 5 försvarare av den förda politiken.

SVT:s "Argument" hade Göran Johanssons förslag mot människosmuggling som aktuell bakgrund. Detta förslag gjordes också till utgångspunkt för den efterföljande tittardiskussionen på programmets webbsida. I TV-sändningen fick dock varken Johansson eller någon som delade hans åsikter vara med. I studion fanns där bara en åsikt företrädd.

4.

Till detta kommer ytterligare ett moment. I SVT-programmet hade en majoritet av debattdeltagarna utländsk bakgrund. Detta är inte alls ovanligt när just invandringen ska "debatteras"!

Vad är tanken med detta?!

Invandrare dominerar inte debattpanelerna, när äldreomsorg, energipolitik, trafikpolitik och andra frågor debatteras - varför ska så vara fallet beträffande just detta ämne?

• Anser man att invandringspolitiken betalas bara av invandrare?

• Anser man att ämnet kräver en särskild sakkunskap, som bara invandrare besitter?

• Anser man att det här i grunden bara handlar om moral, och att invandrare har en högre sådan än etniska svenskar?

I själva verket bör invandrare kunna få deltaga i debatter om alla politikområden, med ett undantag: just den svenska invandringspolitiken. Där ska det vara förbehållet etniska svenskar att lägga synpunkter och ställa krav!

Sverige är nämligen svenskarnas land.


 Se vidare:

Debatt i TV

Debattsabotör

Kan vi lita på massmedia?

Mosaik