Aktuell kommentar - vecka 46/01:

 

Debatt i TV

TV2-programmet "Debatt" tog den 14/11 -01 upp ämnet ungdomsbrottslighet i storstadsförorterna. Resultatet skulle kunna sammanfattas i tre punkter:

1. Individen har inget eget ansvar för sina gärningar.

2. De senaste två decenniernas massinvandring saknar betydelse i sammanhanget.

3. Orsaken till brottsligheten ligger i otillräckliga ekonomiska satsningar från samhällets sida.

Allt är med andra ord politikernas fel - men inte genom deras invandringspolitik.

 


Det var en underlig "debatt", eftersom inga avvikande röster hördes i TV-studion. Mona Sahlin kunde hålla med alla föregående talare.

På en punkt måste Sahlin dock anföra en liten reservation - eftersom hon själv är s-minister och socialdemokraterna haft regeringsansvaret under större delen av både 80- och 90-talet. De otillräckliga satsningarna skedde av nödtvång, för att i ett krisläge "sanera Sveriges ekonomi". Regeringen hade inget val.

Förutsättningen för att kunna nedbringa ungdomsbrottsligheten framöver skulle, med det resonemanget, vara en ekonomisk högkonjunktur. Utan en sådan finns inget att göra, det är bara att "hålla tummarna".

En av de pålitligt korrekta i TV-studion avslutade "debatten" med en förhoppning om en "ny Marshallplan" 1) för de utsatta områdena. Ytterligare miljarder, med andra ord.

Frågan blir då: varifrån ska dessa pengar tas?

Ska de tas från skolan?

Ska de tas från sjukvården?

Ska de tas från rättsväsendet?

Ska de tas från äldreomsorgen?

Allt tyder på att hela västvärlden nu går in i en ny lågkonjuktur. Just Sverige har dessutom allt större problem med företagsflyttar och personalnedskärningar. På sikt blir bilden inte mycket ljusare, med tanke på svårigheterna i den svenska skolan att förmedla kunskap.

 


Tabu i denna TV-debatt var att se de verkliga orsakerna till att Sverige nu har så många ungdomsbrottslingar med invandrarbakgrund - nämligen massinvandringen till vårt land och den brist på verksamma reaktioner som möter minderåriga brottslingar.

Ska man kunna bryta sig ur determinismen, ska man kunna ge hopp om en förändring till det bättre, då måste det vara möjligt att anvisa en väg för påverkan. Det förutsätter att man vågar se verkligheten som den är, utan dessa politiskt korrekta skygglappar.

"Brottsligheten är inte ett invandrarproblem, den är ett socialt problem och en klassfråga". Så upprepar de utvalda debattörerna - i detta som i andra TV-program.

Hur stämmer detta med siffrorna från Brå - tillgängliga sedan 1996 - vilka visar att brottsligheten i varje socialt skikt är högre för invandrare än för svenskar?

Hur kommer det sig, att brottsbenägenheten så starkt skiljer sig mellan olika invandrargrupper?

Ingen PK-debattör kan naturligtvis förklara detta. Men man slipper. I svensk TV ställs inga sådana frågor.

 


Vi från Blågula Frågor hävdar bestämt att invandrarbrottsligheten är ett invandrarproblem. Den skulle självfallet minska med en minskad invandring.

Invandrarbrottsligheten av minderåriga exponerar också bristerna i det svenska systemet för hantering av unga brottslingar. Det behövs en sänkt åldergräns, så att samhället kan ge snabba och märkbara reaktioner, ägnade av avskräcka från vidare brottskarriärer.

 


 

 

 

 

 

 

1) Den verkliga Marshallplanen kom efter det andra världskrigets slut, för att bygga upp det sönderbombade Europa. Detta är alltså vad man i praktiken jämför med! Skillnaden är att massbombningar påstods aldrig vara "berikande".