Aktuell kommentar - vecka 39/07

 

 

Brytpunkten

Fredrik Reinfeldt får nu - i SvD - beröm av den tidigare s-ministern Pierre Schori, för sitt sätt att sköta krisen efter teckningen av profeten Muhammed som en rondellhund: "...om det är något som Fredrik Reinfeldt ska hyllas för på årsdagen av sin statsministerpost är det det kloka och konstruktiva sätt på vilket han hanterat Vilks-affären".

På ett förtjänstfullt sätt har statsministern, under de förutsättningar som förelåg, manövrerat för att dämpa upprörda känslor bland muslimer.

Kanske har Schori rätt.

I den situation som Sverige befinner sig, med kanske så mycket som 400.000 muslimer inom landets gränser, där en viss andel kan vara våldsbenägen, var det nödvändigt att s.a.s. försöka "gjuta olja på vågorna".

Men: hur hamnade Sverige i denna situation?

Vilka har drivit på, för att få till stånd denna massiva musliminvandring till Sverige?

Till dessa krafter hör både Reinfeldt och Schori, med sina respektive partier.

Efter det som hänt borde slutsatsen vara självklar. Egentligen.

Nämligen att sätta tvärstopp för ytterligare invandring av muslimer till Sverige.

Några sådana signaler har vi dock inte hört från vare sig Moderaterna eller något annat riksdagsparti, och lär heller inte få göra det. Det vore ju detsamma som en radikal kursomläggning, en brytning med den hittills förda politiken.


Den uppkomna situationen kan hänföras inte bara till en kvantitativ sida, dvs importen av muslimer.

Det handlar också av kravlösheten och accepterandet av denna benägenhet att känna sig kränkt.

Ja, man kan rentav tala om att invandrare inskolas i sådana prinsessan-på-ärten-attityder.

Exemplen på detta är många:

• DO-institutionen och lagarna mot en förment diskriminering

• lagen om "hets mot folkgrupp"

•"rektorssjukan", dvs hur så många rektorer bevakar tröjor på skolfoton o.dyl.

"Öppna Kanalen", där BGF/MSG inte fick vara medlem, då där fanns många invandrare. Motsvarande gäller i så många sammanhang: invandrare förutsätts kunna ta illa upp. Särskild hänsyn måte då tas, ända till självutplåning.

Vad som - förutom massinvandringen av framförallt muslimer- aktualiseras är i vilken utsträckning som hänsyn ska tas till muslimers kränkthet eller uppgivna kränkthet.

En skiljelinje går förvisso mellan de muslimer som är beredda att använda våld mot tecknaren Lars Vilks och de som inte gör det.

Brytpunkten ligger ändå på ett tidigare stadium, nämligen där man blir så kränkt.

Jesus har avbildats på sätt som kunnat kränka kristna i Sverige. Detta har de kristna fått finna sig. Motsvarande måste gälla för muslimer.

Kan man inte tåla vad kristna i Sverige får tåla, då bör man söka sig till ett land där man har förutsättningar att känna sig mindre kränkt.


 

 Se vidare:

Andra klass

Ex-muslimer

Marginalisera!

Underkastelse? Nej tack!