Aktuell kommentar - vecka 47/06

 

 

Expo-ressen

Tidskriften Expo har ju en förmåga att få genomslag i rikstäckande media, genom framförallt Expressen. Expressen har publicerat artiklar från Expo, 1996 bifogades ett helt Exponummer som gratisbilaga.

Efter "skandalen" med alla SD-rösterna i Landskrona harExpressen åter ombesörjt distributionshjälp åt Expo. En särskild Expobilaga har kunnat beställas gratis hos Expressen, i önskad upplaga.

Ur Expressen, efter valet:

"Främlingsfientligheten breder ut sig i Sverige, inte minst efter årets val. Behovet av kunskap om de högerextrema grupperna är större än någonsin. Därför har Expressen i samarbete med den antirasistiska tidningen Expo och bokförlaget Natur och Kultur gjort en specialtidning som på djupet granskar och belyser rasistiska och högerextrema strömningar.
 
Vill du ha TIDNINGEN? Du som är lärare eller skolledare kanske vill använda tidningen i undervisningen. Du kan beställa hela klass- eller skoluppsättningar av tidningen. Även föreningar, studiecirklar, företag och enskilda personer är välkomna att beställa.
 
GÖR SÅ HÄR: Mejla: expo@expressen.se och fyll i beställningsformuläret som du då får.

Beställningen är helt kostnadsfri. Expressen står för tidningar, frakt- och portokostnader"

Vilken kunskap förmedlas då genom denna "specialtidning"?

En särskild måltavla för denna "Expo-ressen" var Lars Jansson och hans bok "Mångkultur eller Välfärd?" Som argument anför Expos Daniel Poohl att boken läses "i främlingsfientliga kretsar".

• Rimligt är väl att en bok med temat "invandringens kostnader" läses främst av personer som är intresserade av just invandringens kostnader.

• Samtidigt vet vi - av erfarenhet -att de som intresserar sig något så "obehagligt" som vad invandringen kostar stämplas som "främlingsfientliga". Inte minst av just Expo.

Således blir Poohls anklagelse svår att vederlägga...

Huvuddelen av Daniel Poohls artikel går dock ut på att i sak vederlägga Janssons beräkningar. Man kan säga att det på en gång både lyckas och misslyckas.

A. Lyckas:

Oavsett hur galet Poohl resonerar, oavsett vilken okunnighet om ekonomifrågor eller ren nonchalans beträffande fakta som han ådaglägger, så behöver läsarna i normalfallet aldrig få veta detta. Något genmäle från Lars Jansson kommer knappast att nå dem.

B. Misslyckas:

Exempelvis hävdar Poohl att de enda statliga utgifterna för invandringen utgörs av Migrationsverkets budget. Visserligen ligger detta i linje med en statliga propagandabroschyr från Kulturdepartementet från Friggebos tid som invandringsminister, men sakligt är det uppåt väggarna!

Poohl hävdar också att invandrares överrepresentation i brottslighet är obetydlig. Det kan naturligtvis bero på vilken brottslighet man talar om, men ser man till våldsbrottslighet är bilden entydig.


Djärvt är det inte desto mindre av unge Poohl att försöka göra troligt att han lyckas slå Lars Jansson på fingrarna i en ekonomisk diskussion. Så mycket viktigare blir då att tona ned värdet av att Jansson har ett yrkesliv bakom sig som universitetslektor i företagsekonomi.

En BGF-läsare som arbetat med att sprida Janssons bok i Göteborg reagerade mot detta. Han fick fram dokument som bevisade Lars Janssons anställning vid Göteborgs Universitet, en anställning som varat i cirka 20 år. BGF-läsaren sammanträffade med Daniel Poohl, visade dokumenten och frågade om Expo efter detta kommer att sluta föra ut sina osanna uppgifter om Jansson.

Poohls svar blev att Expo nog "fortsätter sitt rejs".

Det låter trovärdigt. Expo behöver inte sakligt korrekta uppgifter - inte så länge man kan räkna med massmedias uppbackning.

Och det kan man ju.


 Se vidare:

Blågult rättshaveri

Förföljelse av oliktänkande

Lars Jansson svarar Expo-ressen

Ur "Dialog om invandringen"