Aktuell kommentar - vecka 6/05

 

 

Bostadsfrågan

Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB) har råkat i medialt blåsväder, genom sina noteringar kring stökiga hyresgäster. I detta sammanhang finns mer än ett intresse att ta hänsyn till.

I massmedia har dragits fram exempel på tveksamma och luddiga noteringar, närmast av skvallerkaraktär. Det är givet att här finns rättvise- och rättssäkerhetsaspekter att värna. Samlas det uppgifter om hur olika hyresgäster sköter sig, då ska dessa vara sakliga och tillförlitliga.

Det finns dock även ett annat perspektiv, som nästan helt kommit bort i mediatäckningen av denna affär.

Bostaden är mycket viktig för människors trygghet och välbefinnande. Grannar, som för oväsen eller på annat sätt uppträder störande, betyder allvarliga välfärdsförluster.

Det ligger således i den stora majoriteten av skötsamma hyresgästers intresse att stökiga hyresgäster hålls efter. Just detta har rimligen varit syftet med de noteringar som MKB gjort.

Säkert kan det göras bättre, men det bör göras, även fortsättningsvis. Samhället måste framförallt stå på de många hederliga medborgarnas sida.

I vilken utsträckning har störande grannar och stökiga bostadsområden samband med invandringen? Detta undviker media nogsamt att redovisa, men det är knappast något djärvt antagande att ett sådant samband existerar. Dvs att störande grannar ofta lever efter andra kulturella mönster eller genom en bidragstillvaro fått en annan dygsrytm än den som måste gå upp varje morgon för att vara i tid till ett arbete.

 


HELT KLART är att den massiva invandringen utgör en viktig orsak till det mest grundläggande bostadsproblemet, nämligen att unga människor överhuvudtaget får svårt att skaffa en egen bostad. De mångabostäder, som en gång byggdes inom ramen för "miljonprogrammet" - till enorma kostnader - för att få bort bostadsbristen, är nu till stor del upptagna av importerade bidragstagare.

Följden blir att unga svenskar tvingas bo kvar hos föräldrarna och att familjebildningar får vänta. Eller så tvingas man ta stora lån - om man har den möjligheten - och skuldsätta sig, för att komma över en bostad.

Det är ju pengar som skulle kunna ha använts på annat sätt.

 


 

 Se vidare:

Acceptabelt boende?

Bostäder åt folket