Aktuell kommentar - vecka 25/05

 

 

Bluff-politiker

Vänsterpartiets Ungdomsförbund - Ung Vänster - är inte vad det vill synas vara.

Ur Dagens Nyheter den 20/6 -05:

"TRE AV FYRA MEDLEMMAR I UNG VÄNSTER VAR BLUFF

Ung vänster hade mellan 2.000 och 3.000 medlemmar 2003, visar en beräkning som DN gjort. Samtidigt redovisade man över 14.800 till Ungdomsstyrelsen.

Genom den dubbla bokföringen beviljades Ung vänster 800.000 kronor för mycket i bidrag i år."

UV har använt en intern medlemslista - den på det verkliga antalet medlemmar - för beräkning av antalet ombud till sin kongress, en annan vid ansökan av bidrag till Ungdomsstyrelsen.

"Denna interna lista har varit en väl bevarad hemlighet. Det räcker med att den riktiga medlemssiffran för ett distrikt röjs för att man med hjälp av ombudsfördelningen ska kunna räkna ut hela förbundets medlemsantal.

Det var det som hände i Jämtland när revisorn Cecilia Edström avslöjade den dubbla bokföringen. Officiellt hade distriktet alltså 311 medlemmar, medan man internt rapporterade 56."

Vad ungkommunisterna visat utåt har alltså varit bara en fasad. Detta säger förvisso något om deras syn på hederlighet och respekt för sanningen.

Samtidigt kan spåras ett mått av konsekvens. De pläderar för en politik som kostar mycket för skattebetalarna och de sticker inte under stol med att lösningen alltid finns till hands: höj skatten! För "de rika". Eftersom detta ymningshetshorn existerar, eftersom det finns sådana orättvisor och eftersom man själv representerar det enda goda och rätta - varför skulle man inte ta för sig?

Ungefär som det är rätt att "planka" på tunnelbanan eller att stjäla på arbetsplatser där man sommarjobbar (eller har UV på den senare punkten en avvikande uppfattning från ungsyndikalisterna?)

 


TILL FJÄRDEDELEN av reellt existerande ungkommunister hör Linn Wegemo i Västerås. I VLT har hon blivit föremål för ett antal hyllningsreportage.

Den 20/6 -05 fick hon in även ett debattinlägg i VLT.

Inlägget är ett svar på ett tre dagar tidigare publicerat inlägg av Hans Thunström, om övergreppen mot Sverigedemokraterna. Wegemo skriver:

"Sverigedemokraterna är inget demokratiskt parti. ... Sverigedemokraterna är ett parti i vars intresse det ligger att framställas som politiska martyrer. Hans Thunström spelar dem rakt i händerna, genom att använda deras egen retorik."

SD har alltsedan starten 1988 "förnekat alla kopplingar till nazistiska och rasistiska grupper", Linne Wegemo kan dock berätta om en annan verklighet, hon känner till det verkliga förhållandet:

"Det finns en mängd kopplingar mellan Sverigedemokraterna och den nazistiska rörelsen och ett flertal av partiets viktigaste aktivister har en väldokumenterad bakgrund inom extremhögern."

"De senaste åren har man arbetat med att putsa fasaden för att framstå som ett demokratiskt parti. Men återigen är verkligheten en annan, en stor andel av Sverigedemokraternas medlemmar är fortfarande dubbelorganiserade i en nazistisk organisation och/eller prenumererar på en nazistisk tidning."

Wegemo tar sedan avstånd från våld som politisk metod,"vare sig den kommer från Sverigedemokrater eller antifascister". Men:

"att rakt av köpa Sverigedemokraternas lögner om sig själva som politiska martyrer eller förtryckta 'demokrater', hjälper inte heller det demokratin framåt en millimeter.... Det är upp till oss att visa att rasism och främlingsfientlighet aldrig är acceptabelt."

Ska man ta Wegemos inlägg på allvar 1) så väcker det ju ett antal frågor:

1. Varifrån får hon sin "initierade" information? Hur kan hon veta allt detta, som hon utger sig för att veta?

2. När hon skriver att det ligger "i Sverigedemokraternas intresse att framställas som martyrer" - vad betyder det beträffande verkligheten? Har det senaste överfallet utanför Växjö aldrig ägt rum? Eller var det iscensatt av SD:arna själva? Var det SD:are som sprutade in gas i lokalen? Var det Emma Westergren själv som sprutade pepparspray i sitt ansikte, så att hon var nära att kvävas?

3. När hon skriver att "ett flertal av partiets viktigaste aktivister har en väldokumenterad bakgrund inom extremhögern", hur räknar hon då. Inräknas då även Jan Milld, genom sin roll i Blågula frågor? Räknas även Jonas Åkerlund och Anna Hagwall, genom sina tidigare medlemskap i Moderaterna? Räknas Tony Wilander, genom sina decennier som aktiv socialdemokrat? Räknas Kenneth Sandberg, genom sitt tidigare medlemskap i Vänsterpartiet?

4. När hon anklagar SD-medlemmar för att prenumerera på en "nazistisk" tidning - vad räknas som sådan? Räknas dit även BGF?

5. När hon skriver att "främlingsfientlighet aldrig är acceptabelt" - vad lägger hon in i begreppet "främlingsfientlighet"? Räknas dit varje ställningstagande mot det mångkulturella projektet och krav på en restriktivare invandringspolitik?

6. På vilket sätt ska hon och hennes meningsfränder "visa" att främlingsfientlighet inte är acceptabelt? Är det OK att sabotera torgmöten för "rasister"? Är det OK att riva ned deras affischer och slå flygblad ur deras händer? Är det OK att bränna upp deras bilar?

7. När hon tar avstånd från "våld" som politisk metod "vare sig den kommer från Sverigedemokrater eller antifascister" - kan hon ge ett enda exempel på att SD organiserat någon våldsaktion? Har SD ens, en enda gång, försökt att störa andra partiers möten?

8. Om det verkligen är så att Sverigedemokraterna är ett så naziinfekterat parti som Linn Wegemo hävdar - hur kommer det sig att det inte finns något annat invandringskritiskt parti, som inte är naziinfekterat? Följer naziinfektion ofrånkomligen med en invandringskritisk hållning?

ELLER KAN DET helt enkelt vara så att Linn Wegemo genomgående försöker att bluffa?

 


Vad Sverigedemokraterna verkligen representerar politiskt framgår av det åtgärdsmanifest i 33 punkter som antogs på partiets Riksårsmöte i maj 2005.

Sydsvenskan citerar den 20/6 -05 ur detta viktiga manifest:

"Motståndet mot mångkultur och den negativa inställningen till invandring är den fråga där Sverigedemokraterna tydligast skiljer sig från andra svenska partier. På partiets riksårsmöte i Norrköping antogs i maj ett 33-punktsprogram där partiets åsikter i dessa frågor blir tydliga. Några exempel på sd-förslag:

* Förbud mot burka/nikab på allmän plats (nikab är en slöja som täcker ansiktet utom en springa för ögonen)

* Inga kontanta bidrag för asylsökande, enbart mat och husrum

* Upphävande av uppehållstillstånd för flyktingar som besökt landet från vilket flyktingen flytt

* Repatriering av utlänningar som låter islamska påbud och traditioner gå före svensk lagstiftning

* Inga fler moskéer på svensk mark

* Ingen undervisning på arabiska "eller andra invandrarspråk" i skolorna

* Myndigheters information och handlingar ska endast tillhandahållas på svenska (förutom till nyanlända asylsökande)"

Är detta punkter som kommer att chockera Sydsvenskans läsare? Är det komprometterande för SD att stå för en sådan politik? Självfallet inte!

Däremot kan förväntas att en del människor kommer att göra sig dummare än vad de är, och medvetet försöka missförstå innebörden av punkterna.

T ex upphävande av PUT för den som besöker hemlandet. Det är ju själva idén med att vara "flykting", att man får en tillfällig fristad, så länge behovet av asyl föreligger. Men rimligen måste den som har hunnit stanna i Sverige ett antal år eller decennier få bo kvar i Sverige, även om hemlandet kan besökas. Vad det handlar om är att komma tillrätta med uppenbart missbruk av asylinstitutionen.

För övrigt drar Sydsvenskan en felaktig slutsats av åtgärdsmanifestet. Det faktum att ett parti vill komma tillrätta med missbruket av asylinstitutionen och minska olika former av anhöriginvandring, eller ställer krav på anpassning av dem som kommer hit, betyder inte att partiet måste vara allmänt negativt till invandring.

 


 

 Se vidare:

Fina killar

Joel Karlsson

Kommunister

 

1) Och det måste man göra - ta Wegemos inlägg på allvar.

Inte pga av tyngd i vad hon i sak skriver, utan därför att inlägg av denna karaktär är vad som når de flesta svenskar, i långt högre utsträckning än sanningen.