Aktuell kommentar - vecka 1/05

 

 

Solidaritet

Sverige drabbades värre än något annat europeiskt land av katastrofen i Sydasien. För svenskar som befann sig i området blev priset högre än vad vi andra kan föreställa oss. Det kommer för dem att ta lång tid att kunna läka såren. Det handlar om inte bara egna fysiska skador, utan också traumat som de genomlidit - dels när jättevågorna slog till, dels förödelsen, kaoset och väntan därefter. Till detta kommer förlusten av nära anhöriga.

Efter en initialt svag insats från svenska myndigheter har alla svenskar nu kommit hem och kan åter inlemmas i en vardag, där de får hjälp med att bearbeta sina upplevelser.

För folken i de drabbade länderna - främst Indonesien, Sri Lanka och Thailand - är det annorlunda. De kan inte lämna de drabbade områdena. Förutom att många själva är skadade eller har dödade anhöriga att sörja, tillkommer dels risken för epidemier i katastrofområdena, dels att de fått både sina hem och sina försörjningsmöjligheter slagna i spillror.

 


Blågula frågor har sedan starten pläderat för ett bättre värnande av svenska intressen. Detta gäller utifrån situationen inom Sverige. Varje regering måste ha ett ansvar i första hand gentemot sina egna medborgare.

Detta utesluter dock inte att vi, i en situation som denna, ger vårt helhjärtade bifall till snabba och omfattande hjälpinsatser från Sverige till människor i katastrofområdena.

Ingen motsättning behöver således råda mellan nationell sammanhållning och internationell solidaritet. Snarare tvärtom: ju mer av identitet och samhörighet, ju tryggare och starkare vi själva känner oss, desto större förutsättningar finns att visa solidaritet utåt.

Svenska folket har också i handling visat att man vill hjälpa. 1)

 


 

 Se vidare:

Beredskap

Resa i Laos

 

 


1) Alla människor är lika mycket värda, men alla människor är inte likadana.

Tyvärr har det visat sig att medan så många människor skänkt pengar, har andra - totalt samvetslösa! - inidivider utnyttjat tillfället för att gå runt på stan med insamlingbössor för att själva ta hand om pengarna i sina bössor. Det har till och med förekommit att man i kyrkor stulit pengar som skänkts till offren för flodvågskatastrofen.