Aktuell kommentar - vecka 36/04

 

Ny fredsrörelse?

Den 11 september 2004 mördades ännu en svensk, i Sollentuna.

Ett invandrargäng hade sökt upp ett gäng unga svenskar när de satt och grillade korv i ett naturområde. Man hade gått fram till 14-årige James och frågat om han var "rasist". Sedan hade de slagit omkull och misshandlat honom, varpå en av dem stack en kniv i honom.

Dessvärre ingår knivdådet i ett mönster ockupantbeteende, riktat mot svenskarna och det svenska samhället.

Skolbränderna har ökat i antal under senare år. För inte länge sedan krossades samtliga fönster i Rosengårdsskolan i Malmö, till en kostnad av 600.000 kronor.

Sedan länge förekommer ett gatuvåld, etnisk udd. I Malmö är förövarna i 9 fall av 10 invandrare, medan det omvända gäller för offren.

Utomhusvåldtäkterna ökar också. Också där har förövarna i de flesta fall utländsk bakgrund, medan offren vanligen är unga svenskor. Detta har nu nått ett sådan omfattning att många kvinnor är rädda för att röra sig utomhus kvällstid.

Det är tyvärr ingen överdrift att tala om en lågintensiv krigföring. Vad Sverige därför nu behöver är en ny folkrörelsen, en form av fredsrörelse.

Det får inte bli så att händelse som denna exploateras av något enskilt parti, för att vinna poäng. Vad som behövs är en partipolitiskt fristående organisering, öppen för alla. En samling utan partiprofil, ungefär som DFFG (FNL-grupperna) i Sverige på 60- och 70-talet.

Samlingen måste ske bakom vissa paroller. FNL-grupperna förkastade parollen "Fred i Vietnam", som inte skilde på angripare och offer. Deras paroll var "USA ut ur Vietnam!"

På motsvarande sätt måste parollen för den nya fredsrörelsen i Sverige gå ut på att ockupationen ska hävas och att inkräktarna ska lämna vårt land. Parollen skulle kunna lyda "OCKUPANTERNA UT UR SVERIGE!".

Bakom en sådan paroll bör både infödda och invandrade svenskar kunna samlas. Med "ockupant" avses ju bara de utlänningar som ger prov på ett destruktivt och svenskfientligt beteende.

Huvudparollen skulle därför kunna kompletteras med en underparoll: "Mot svenskfientlighet och främlingsfientlighet - tillsammans för trygghet!"

 


 

 Se vidare:

Ett samhälle för alla

Ockupantbeteende (1)

Ockupantbeteende (2)

 Ockupanterna

I krig