Aktuell kommentar - vecka 34/02

 

Kluvna moderater

Varför har vi politiska partier?

Rimligen har vi dem för att de ska se problem i samhället och ha idéer om lösningar på dessa. Helst ska de även ha en folkbildande roll och få människor att känna sig sedda. De ska utgöra en kanal för påverkan, förmedla delaktighet och ge hopp om framtiden.

Tyvärr ligger dagens svenska politik långt ifrån detta ideal. Folkpartiets och Moderaternas delvisa lappkast i invandringspolitiken illustrerar situationen. De pendlar mellan å ena sidan den politiska korrekthetens, å andra sidan partitaktikens krav.

Först bjuder man över varandra i generositet gentemot "flyktingar" i Sverige, maniskt röstar man igenom den ena vansinnigheten efter den andra i riksdagen. Eller motsätter sig motsvarande ändringar. Överens har man exempelvis varit om att inte kräva kunskaper i svenska språket för medborgarskap.

Närmare valet gäller det att fiska röster. Då kommer Folkpartiet plötsligt på att kunskaper i svenska nog ändå kan krävas av den som ska gälla för att vara svensk. Moderaterna hakar nu på med att även vissa kunskaper om Sverige och accepterande av svenska värderingar bör ingå. Utmärkt!

I TV kan Bo Lundgren t.o.m. drista sig till att låta litet kärv: det är inte rimligt att vägra ta ett erbjudet arbete om man själv är frisk och i arbetsför ålder - det betyder ju att man förväntar sig att bli försörjd av andra. Bra!

Men hur pålitliga är Moderaterna när detta kommer först fyra veckor före valet? Det sker efter att Folkpartiet tagit ett skutt i opinionsmätningarna och börjat fylla det vacuum i politiken som uppstått efter Moderaternas abdikation som konservativt parti. Det är en omvändelse "under galgen"

 


Moderaterna pläderar alltjämt för en omfattande arbetskraftsinvandring. Så sent som den 9/8 ville deras talesman Göran Lindblad ha två miljoner till Sverige inom 15 år. Förra året föreslog Lundgren att alla som väntat sex månaderPUT i Sverige med automatik skulle få detta. Han föreställde sig att ett sådant krav svarade mot en stark folkopinion.

I och för sig behöver ingen motsättning föreligga mellan att plädera för arbetskraftsinvandring och kravställande på invandrare - snarare tvärtom. Just genom att ställa krav får integrationen bättre förutsättningar att lyckas, och en större invandring än annars kan göras möjlig (om man nu skulle önska en sådan).

Vad Moderaterna missar är ordningsföljden. Innan man pläderar för mer invandring måste man se till att de integrationsproblem som redan föreligger har lösts. Moderaterna - likaväl som Folkpartiet - saknar här en helhetssyn och en konsekvens i sitt agerande. De är bara inte trovärdiga.

Varför välja halvdana plagiat framför originalet? Rösta på Sverigedemokraterna!