Sverige blir allt ensammare med sin extrema och folkfientliga flyktingpolitik. Mona Sahlin och Perssonregeringen framhärdar ändå.

Situationen skulle kunna liknas vid bilisten som kommit ut på motorvägen och kör i fel riktning. På radion går en varning ut: "En bilist färdas mot trafikriktningen - iakttag största försiktighet!"

Mannen säger då till sin hustru: "En bil?! Det är ju för tusan flera hundra!"


Aktuell kommentar - vecka 21/02

 

En skam för Sverige!

Under flera decennier har det pågått ett nordiskt samarbete för att skapa goda relationer till våra närmaste grannländer. Mona Sahlin är nu, genom sina chauvinistiska angrepp mot danskarna, på väg att rasera mycket av detta. Hon förstör för Danmark som ordförandeland i EU. Hon drar samtidigt både skam och löje över Sverige.

Vad har Mona Sahlin och den svenska regeringen att visa upp, när det gäller integration av invandrare? Med vilken rätt försöker man mästra danskarna?

 


Mona Sahlin har sedan länge profilerat sig som företrädare för en antiintellektualism och bristande verklighetskontakt. Denna gör sig påmind också i angreppen på Danmark:

Med Sahlins synsätt finns inget samband mellan integrationsproblemen och antalet invandrade från fjärran länder.

Med Sahlins synsätt förhindrar det flyktingars möjligheter att söka asyl om bidragsnivåerna under den första tiden i det nya landet sänks.

Med Sahlins synsätt är alla asylsökande flyktingar.

Det är ingen tillfällighet att Mona Sahlin understöder tidskriften Expo, vilken samarbetar med AFA. Antiintellektualismen och anonymiteten är inkörsporten till våld och andra övergrepp mot politiska motståndare.

Mona Sahlin och demokrati är lika förenligt som eld och vatten.

 


PS

Sverige blir allt ensammare som företrädare för den absoluta godheten. Också Storbritannien drabbas nu av en svensk banbulla. Aftonbladet den 24/5 -02 går till angrepp mot premiärminister Tony Blair därför att Storbritannien är på väg att antaga "stenhårda regler mot flyktingar", dvs mot illegala invandrare.

Se där ett nytt uppdrag för Mona Sahlin! Ska hon månne vända sig till Socialistinternationalen, för att få Labourpartiet uteslutet där?

 


 

 Se vidare:

Mona-meny

Heja Danmark!

Isolera omvärlden!

Pia Kjearsgaards veckobrev