Ur Corren, den 2/6 -00, krönika av Magnus Karaveli:

När minoriteter får styra

"... fallet Linderholm är ett hårresande exempel på en mångkulturalism som löper amok.

Jonas Linderholms "brott" består i att han inte delar sina assyriska elevers historiesyn. Han har begått misstaget att forska i denna minoritets historia och kommit fram till slutsatser som kolliderar med assyriernas självbild.

I en uppsats drar Linderholm slutsatsen att de assyriska påståendena om att en halv miljon ur denna folkgrupp skulle ha fallit offer för ett folkmord i det Osmanska riket 1915 är grundlösa."

"Jag har Linderholms uppsats i min hand och kan konstatera att han gått noggrant och källkritiskt tillväga. Att i sak sabla ner hans uppsats är inte möjligt. Men genom att utmana en etnisk minoritets självbild begick Jonas Linderholm en oförlåtlig synd -- i såväl assyriernas som de svenska politikernas ögon.

De assyriska föreningarna mobiliserade en kamp mot Linderholm. Han hade, hette det, kränkt sina elever. Yilmaz Kerimo, socialdemokratisk riksdagsman av assyriskt ursprung, tog i vintras kontakt med sin partikamrat i Södertälje, kommunalrådet Annica Dahl, som snabbt vidarebefordrade ärendet till bildningsnämndens ordförande Bo Östlund. Denne förklarade att "disciplinära åtgärder" skulle vidtas mot Linderholm.

Just nu pågår förhandlingar mellan kommunen och Lärarförbundet för att avsluta Linderholms anställning. Underlaget som låg till grund för beslutet att inleda dessa förhandlingar består, förutom av Jonas Linderholms uppsats, av inlägg från fem assyriska och syrianska föreningar i vilka det hävdas att han dagligen kränker deras tonåringar i sin undervisning genom att inte dela deras historiesyn. Underlaget är således en ren partsinlaga.

Nu är själva sakfrågan (hur många assyrier som dog under första världskriget) i sig ointressant för kommunpolitikerna. Bildningsnämndens ordförande har framhållit att det viktiga i fallet är att eleverna känt sig kränkta. Underförstått, sanningen är inte viktig.

Assyrierna är den största invandrargruppen i Södertälje. De är en väljargrupp som de socialdemokratiska politikerna inte vågar stöta sig med. Det är därför som Jonas Linderholm skall avskedas.

Fallet Linderholm illustrerar ett mångkulturellt dilemma: vilka hänsyn skall den svenska skolan behöva ta till etniska minoriteters syn på historien? Skall man till exempel inte kunna säga sanningen om folkmordet i Bosnien av hänsyn till elever av serbiskt ursprung? Linderholm blev för övrigt anmäld till diskrimineringsombudsmannen när han bjöd in två bosniska flickor till sin klass för att prata om kriget i Bosnien. Hans "brott" den gången bestod i att ha utsatt assyriska elever för muslimer utan förvarning!

Den svenska skolan får inte falla undan för sådan chauvinism. Om invandrargrupper upplever historien som en "kränkning" så är det deras problem; de får finna sig i att assyrisk, kurdisk, turkisk, serbisk eller vad det nu kan vara för nationalism inte kan vägleda undervisningen i den svenska skolan. Men i Södertälje har politikerna upphöjt ett chauvinistiskt särintresse till vägledande princip -- och satt sig över den grundlagsstadgade yttrandefriheten. Det är vackert."


 Se vidare:

"De kände sig kränkta"