Angränsande BGF-avdelningar:

 

Denna BGF-avdelning tillkom under krisen kring de danska karikatyrteckningarna 2005-06 - reaktionerna på Jyllands-Postens avbildningar av profeten Muhammed.

 

 

 

 

 

 

Underkastelse?