MAI

"MAI" utgör en förkortning av "Multilateral Agreement on Investment". En multilateral överenskommelse om investeringar. Det handlar om globaliseringen. Om internationella investeringar och kapitalets frihet.

 


Förhandlingarna har skett mellan OECD-länderna, dvs världens rika länder. U-länderna har hållts utanför.

Utanför har hållts även folken i de rika länderna. Ett MAI-avtal skulle - i den utformning som varit aktuell - inte ligga heller i vårt intresse.

Självfallet kan det vara bra för befolkningen på en ort om investeringar görs där, det ger arbetstillfällen och bättre ekonomi. Men om priset för dessa investeringar är att nationella regeringar görs än mer maktlösa, då kan det vara ett för högt pris.

Grundproblemet i dagens globaliserade värld är det internationella kapitalets övertag och enskilda nationers underläge. Då ska strävan inte vara att ytterligare förstärka detta övertag.

Sveriges representant i MAI-förhandlingarna har, som det framkommit, varit Leif Pagrotsky. I vilken riktning har han försökt påverka? Han framställer sig som vänsterpolitiker, men har han verkligen agerat som en talesman för svenska folket och dess intressen?

EU-parlamentet har nu sagt nej till MAI-avtalet i dess aktuella utformning. Detta torde dock inte vara sista ordet i frågan. Det finns all anledning att fortsätta debatten om MAI och om globaliseringen!

 


Tillväxten fortsätter, produktiviteten ökar, det framställs alltmer varor och tjänster, företagen gör allt högre vinster - ändå är den svenska tandvården i gungning, ändå vansköts våra gamla, ändå har Sverige en dålig skola.

Det handlar alltså inte bara om tillväxt och produktion, det handlar också om vem och vilka som ska få del av denna. Vilket har att göra med makt - med demokrati eller brist på demokrati.

 


 

 Mer om MAI:

Fritt för kapitalet?

Skepsis mot MAI