"Fri" elmarknad

I Aftonbladet den 6/2 -05, under rubriken "DEN VÄXANDE DIREKTÖRSKLASSEN BLIR VÅR NYA ADEL" skriver Jan Guillou om den "avreglerade" elmarknaden och olika samband :

"Elpriserna har ökat med 64 procent sedan 2000 och är högre än någonsin. Under samma period steg vinsten för de tre bolagen Fortum, Sydkraft och Vattenfall från 8 till 19 miljarder. Det finns ett samband.

Samtidigt saknar tusentals människor el en månad efter stormen som avslöjade stora brister i elbolagens underhåll. Och enbart på Fortum ska nu direktörerna dela på en extrabelöning på tre miljarder. Det finns ett samband där också.

Fortums högste direktörshöns Mikael Lilius skall få 85 miljoner i extrabelöning, men han har för närvarande gjort sig oanträffbar för journalister."

En mindre Fortum-direktör hade dock vara anträffbar för frågor från Dagens Eko, han såg "ett pedagogiskt problem". Guillou konstaterade att vad denne direktör ville "lära barnen" var:

"1. Genom att höja elpriset med 64 procent på fyra år har vi visserligen drabbat många människor hårt.

2. Genom att inte investera de stora vinsterna i underhåll av dåliga ledningar har vi ökat vinsten från 8 till 19 miljarder. Och drabbat kunderna ännu hårdare.

3. Alltså kan enbart vi direktörer på Fortum dela på 3 miljarder,

4. Det är nämligen mycket viktigare att ösa miljarder över direktörer än att säkra elleveranser till våra kunder."

Jan Guillou menar att det rör sig om ideologi, inte om mer eller mindre dålig pedagogik:

"Att ta pengar från många människor och ge till direktörerna som belöning för skickligt roffande bygger på ideologi och ingenting annat.

Det nyckelord, eller den trollformel, som den här högerideologin bygger på är avreglering. Det låter fint. Ungefär som att avskaffa krångel och statlig byråkrati.

Denna avreglering, det vill säga att man gav avkall på statens ansvar att leverera skattebetalarnas egen el till dem själva, motiverades bland annat med att elen skulle bli billigare. Det var lögn. Många nya bolag innebär nya stora flockar av direktörer som skall ha bonusar om de drar in på underhåll och höjer taxorna."

 En motsatt linje vore också ideologi, närmare bestämt socialdemokrati.

"Inte direkt socialism eller något ännu rödare utan bara vanlig socialdemokrati. Det vill säga så som socialdemokratin såg ut förr i världen. Väljarnas problem är möjligen att det inte längre finns något sådant parti, varför det är svårt att komma åt roffandet med hjälp av rösträtten.

Ty Göran Persson och hans parti är visserligen för högre skatter, det lovade han just att gå till val på. Men samtidigt är de ju för "avreglering".

Och därmed fortsätter oförtrutet den största förmögenhetsöverföringen i svensk historia sedan 1600-talet."