Blågula FRÅGOR betecknar sig som "anti-rasistisk":

För Blågula Frågor innebär rasism nedvärdering och särbehandling av människor pga av deras utseende och etniska tillhörighet. Människor ska bemötas på sina egna meriter, sitt eget uppträdande. Alla människor har ett människovärde.

Detta innebär inte att Sverige är förpliktat att låta varje människa på jorden bo i Sverige. Invandringen till vårt land kan ändå vara reglerad.

I själva verket finns här ett samband. Just för att kunna motverka rasism och konflikter är det viktigt att det finns en kontroll över invandringen, både kvantitativt och kvalitativt!

 


 

 Se vidare:

Aktuell kommentar, v.51